Navigácia

Obsah

Demografia

 

Celkový počet obyvateľov obce Tomášovce k 31.12.2021: 1370

Počet občanov prihlásených na trvalý pobyt: 1351, mužov: 679, žien: 672

V roku 2021 sa na trvalý pobyt prihlásilo 20 občanov,

z trvalého pobytu sa odhlásilo 18 občanov,

v rámci obce si zmenilo trvalý pobyt 14 občanov.

Počet občanov prihlásených na prechodný pobyt: 19, mužov: 13, žien: 6

V roku 2021 sa na prechodný pobyt prihlásilo 11 občanov, prechodný pobyt skončil 5 občanom.

V roku 2021 sa narodilo 6 detí, 3 dievčatá, 3 chlapci.

V roku 2021 umrelo 28 občanov, 14 mužov, 14 žien.