Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 24.1.2021, 3:15:24

Obr.

Aktivujte si službu SMS info

 

TOMÁŠOVCE Z NEBA

Video Tomášovce z neba 2020

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, nedeľa 24. 1. 2021
rain and snow 5 °C 1 °C
rain and snow, slabý juhozápadný vietor
vietorJZ, 2.81m/s
tlak998hPa
vlhkosť93%
zrážky2.22mm
sneženie0.68mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Africký mor ošípaných - usmernenie

Typ: ostatné
amoRegionálna veterinárna a potravinová správa Lučenec v zmysle § 8 a § 16 zákona o veterinárnej starostlivosti požiadala Obecný úrad Tomášovce o súčinnosť pri výkone štátnej správy vo veterinárnej oblasti.

Obecný úrad v Tomášovciach:

- oboznamuje občanov s prílohami listu a jeho prílohami:

Žiadosť o súčinnosť.pdf

AMO_Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti_D farmy.pdf

AMO leták.pdf

- oznamuje občanom, ktorí nemajú registrované chovy domácich ošípaných, o ich povinnosti bezodkladnej registrácie podľa § 19 zákona o veterinárnej starostlivosti prostredníctvom RVPS Lučenec.

 

Minimálne požiadavky biologickej bezpečnosti – nekomerčné farmy


a) Zákaz skrmovania potravinových odpadov a odstraňovanie vedľajších živočíšnych produktov v súlade s Nariadením (EK) č. 1069/2009.
b) Vylúčiť kontakt medzi ošípanými chovanými v nekomerčných chovoch, ošípanými z iných chovov a diviakmi. Ošípané by sa mali chovať takým spôsobom, aby nenastal priamy ani nepriamy kontakt s ošípanými z iných chovov alebo s ošípanými z priestoru mimo chovov ani s diviačou zverou.
c) Vylúčiť kontakt so žiadnou časťou jatočného tela diviakov (vrátane ulovených alebo uhynutých diviakov/mäsa/vedľajších živočíšnych produktov).
d) Vlastník (alebo osoba zodpovedná za ošípané) by mala pri vstupe a výstupe z maštale prijať primerané bio-hygienické opatrenia ako napr. prezliecť si šaty a prezuť topánky/čižmy. Dezinfekcia by sa mala vykonať pri vstupe do chovu a do stajne/maštale.
e) Žiadny kontakt s ošípanými v priebehu 48 hodín po loveckej činnosti/aktivitách.
f) Žiadne neoprávnené osoby nesmú vstúpiť do chovu ošípaných (stajne); to isté platí pre prepravu; o osobách a vozidlách vstupujúcich do priestoru, v ktorom sa ošípané chovajú sa vedú záznamy.
g) Domáce zabíjačky ošípaných možno zabíjať u chovateľa, ak mäso a orgány z nich získané sú určené na súkromnú domácu spotrebu a zabíjanie ošípanej je nahlásené na Regionálnu veterinárnu a potravinovú správu Lučenec, aspoň jeden pracovný deň vopred na tel. číslo 047/43 22 431.
h) Nie je povolené držať v chove žiadne prasnice/alebo kance používané na reprodukciu.
i) Zákaz kŕmenia ošípaných čerstvou trávou alebo zrnovinami (pochádzajúce z oblasti s výskytom AMO), pokiaľ nie je ošetrené na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnené (mimo dosahu diviakov) najmenej 30 dní pred kŕmením.
j) Zákaz používania slamy (pochádzajúca z oblasti s výskytom AMO) na podstielku ošípaných, pokiaľ nie je ošetrená na inaktiváciu vírusu AMO alebo uskladnená (mimo dosahu diviakov) najmenej 90 dní pred použitím.
k) Budovy chovov by mali:
 byť postavané tak, aby žiadne diviaky ani iné zvieratá (napr. hlodavce, psy, mačky) nemohli vstúpiť do stajne/maštale
 umožňovať aby zariadenia na dezinfekciu (alebo prezliekárne) obuvi a oblečenia boli pri vchode do stajne/maštale
l) Neodkladne informovať príslušnú RVPS alebo privátneho veterinárneho lekára o každej zmene správaní zvierat (napr. znížený príjem krmiva) alebo poruchách zdravotného stavu (napr. zmeny farby koži, hnačka, zvracanie, celková slabosť).

Africký mor ošípaných (AMO) u domácich ošípaných a diviakov


 akútna, vysoko nákazlivá choroba domácich ošípaných a diviakov
 prenosný priamym kontaktom s chorým alebo uhynutým zvieraťom, výkalmi a sekrétmi infikovaného zvieraťa, prípadne konzumáciou tepelne neopracovaných produktov z infikovaných zvierat
 prejavuje sa vysokou horúčkou (až 42°C), ktorá môže trvať až niekoľko dní, apatiou, krvácaninami v podkoží, na miazgových uzlinách, vnútorných orgánoch a zväčšenou slezinou
 u gravidných prasníc sa prejavuje potratmi
 charakteristický vysokou, takmer 100% úmrtnosťou zvierat
 ide o neliečiteľnú chorobu, ktorá ale nie je prenosná na ľudí a iné druhy zvierat

Chovy ošípaných – prevencia

 dodržiavať v chovoch zásady biologickej bezpečnosti (dôkladné oplotenie farmy, dezinfekčné brody, evidencia a kontrola pohybu dopravných prostriedkov a osôb, prezliekanie zamestnancov a návštevníkov farmy, dodržiavať čierno-biely systém)
 zamedziť vniknutiu diviakov do areálu farmy, prípadne ich kontaktu s krmivom a stelivom
 rešpektovať zákaz skrmovania kuchynských odpadov a výrobkov z diviačieho mäsa
 zákaz skladovať krmivo pre ošípané v dosahu diviakov
 zákaz skladovať podstielkovú slamu v dosahu diviakov min. 90 dní pred jej použitím
 pravidelné klinické prehliadky zvierat v chove

Užívatelia poľovných revírov – prevencia

 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od všetkých nájdených uhynutých diviakov
 neškodné odstránenie kadáverov uhynutých diviakov do kafilérie alebo hlbokým zakopaním (2m) resp. spálením na mieste úhynu
 lov a vyšetrenie všetkých chorých diviakov
 dodržiavanie normovaných kmeňových stavov, vekovej a pohlavnej štruktúry populácie, lovom všetkých vekových kategórii
 zákaz prikrmovania diviakov v pohraničných revíroch s Ukrajinou
 dodržiavanie protiepidemických zásad pri manipulácii s telami a
vývrhmi z ulovených diviakov
 odber a zaslanie vzoriek na vyšetrenie od ulovených diviakov podľa inštrukcií RVPS
 
Na Slovensku sa AMO vyskytuje od r. 2019, ale najviac pozitívnych zvierat je na Ukrajine, v Poľsku, Maďarsku, v pobaltských krajinách a vo východnej Európe. Najväčším nebezpečenstvom rozšírenia AMO na územie SR predstavuje migrácia infikovaných diviakov z Ukrajiny a z Maďarska. Preventívna vakcinácia diviakov a domácich ošípaných nie je možná.

Prílohy

Vytvorené: 12. 10. 2020
Posledná aktualizácia: 12. 10. 2020 19:46
Autor: