Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vypaľovanie – to nikdy nerob !

Typ: náš tip
Obr.Upozornenie.

Vážení občania !

Vypaľovaním porastov bylín, kríkov a stromov porušuje fyzická osoba § 14, právnická osoba a fyzická osoba – podnikateľ § 8 zákona NR SR  č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Za porušenie predmetných ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi môže byť fyzickej osobe uložená pokuta do výšky 331 €, právnickej osobe a fyzickej  - podnikateľovi pokuta do výšky  16 596 €.  Upozorňujeme občanov, že v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov, počas suchého a teplého počasia budú príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru a príslušníci Okresného riaditeľstva Policajného zboru vyxkonávať hliadkovú činnosť  zameranú na odhalenie prípadov vypaľovania porastov trávy a kríkov.  
Zákon o lesoch o ochrane pred lesnými požiarmi zakazuje:
* Zakladať alebo udržiavať otvorený oheň  na lesných pozemkoch alebo v ich ochrannom pásme – 50m od hranice lesných pozemkov mimo vyznačených miest,
* Fajčiť alebo odhadzovať horiace alebo tlejúce predmety. 
Oheň zakladať iba na vyznačených miestach a pri   zakladaní ohňa je  potrebné dodržiavať základné pravidlá požiarnej  bezpečnosti:
* Nezakladať oheň počas vetra,
* Nezakladať oheň použitím horľavých kvapalín,
* Neponechávať oheň bez dozoru,
* Ohnisko pred opustením dôkladne uhasiť a presvedčiť sa, že popol neobsahuje žeravé zvyšky po spaľovaní.
       Veríme, že v spolupráci so všetkými vlastníkmi, správcami   a užívateľmi  lesných pozemkov, v úzkej súčinnosti so spoločenskými a záujmovými organizáciami, ktoré vykonávajú svoje aktivity v prírode a lese, ale aj s Vašou podporou sa nám podarí uchrániť prírodu pred zbytočnými stratami. Len spoločným úsilím, opatrnosťou a ostražitosťou prispejeme k zníženiu počtu požiarov v tomto jarnom  období. 


OR HaZZ v Lučenci
Oddelenie požiarnej prevencie
Novomeského 3
984 03 Lučenec


Vytvorené: 1. 3. 2017
Posledná aktualizácia: 27. 3. 2018 09:02
Autor: Správce Webu