SMS info pre občanov

 

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 4.6.2020, 23:14:12

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Náhodný výber z galérie

Užitočné odkazy

Ústredný portál verejnej správy

UPSVaR LučenecREKUS

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, štvrtok 4. 6. 2020
slabý dážď 20 °C 8 °C
slabý dážď, slabý juhovýchodný vietor
vietorJV, 1.9m/s
tlak1001hPa
vlhkosť62%
zrážky2.98mm

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa Materskej školy v Tomášovciach

Typ: ostatné | náš tip
obr.Miesto výkonu práce: Závadská 1, 985 56 Tomášovce, Termín podávania prihlášok: do 30.06.2020 do 16.00 hod., Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.08.2020, Termín nástupu: 17.08.2020.

Obec Tomášovce, Partizánska 132/7, 985 56 Tomášovce, IČO: 00316474

v zmysle § 3 a § 4 zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č.552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky  Materskej školy, ul. Závadská 1, Tomášovce.

Miesto výkonu práce: Závadská 1, 985 56 Tomášovce

Termín nástupu: 17.08.2020

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania: 14.08.2020

Na výkon kariérnej pozície riaditeľa materskej školy sa požaduje splnenie predpokladov podľa § 9 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 138/2019 Z.z.) a § 39 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z.z., ktoré sú:

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY: 

vyžadovaným stupňom vzdelania v zmysle § 10 - § 12 zákona č. 138/2019 Z.z. – je najmenej úplné stredné odborné vzdelanie alebo vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v príslušnom odbore vzdelania alebo v študijnom odbore a v príslušnom študijnom programe pre kategóriu učiteľa materskej školy.

INÉ KRITÉRIÁ A POŽIADAVKY:

 1. zaradenie do kariérneho stupňa učiteľ materskej školy s prvou atestáciou (§ 39 ods. 3 písm. b) zákona č. 138/2019 Z.z.)
 2. výkon pedagogickej činnosti minimálne 5 rokov, bez dôb materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky (§ 3 ods. 5 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ďalej len zákon č. 596/2003 Z.z.),
 3. bezúhonnosť (§ 15 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 4. zdravotná spôsobilosť - telesná spôsobilosť a duševná spôsobilosť (§ 16 zákona č. 138/2019 Z.z.),
 5. ovládanie štátneho jazyka (§ 17 zákona č. 138/2019 Z.z.)

OSTATNÉ POŽIADAVKY:

 1. znalosť všeobecne záväzných právnych predpisov nevyhnutných pre vykonávanie funkcie riaditeľa MŠ,
 2. schopnosť rozhodovať,
 3. dobré komunikačné zručnosti,
 4. osobnostná zrelosť a morálne vlastnosti,
 5. systémové a koncepčné myslenie,
 6. schopnosť pracovať v kolektíve,
 7. schopnosť motivovať.

ZOZNAM POŽADOVANÁCH DOKLADOV DO VÝBEROVÉHO KONANIA:

 1. prihláška do výberového konania,
 2. overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní,
 3. overený doklad o absolvovaní prvej atestácie,
 4. potvrdenie o dĺžke pedagogickej praxe,
 5. preukázanie telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti pre výkon pozície riaditeľa školského zariadenia - potvrdenie všeobecného lekára,
 6. čestné prehlásenie uchádzača o bezúhonnosti, (na účel preukázania bezúhonnosti podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 13 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je potrebné poskytnúť údaje potrebné na vyžiadanie odpisu z registra trestov. Odpis z registra trestov sa bude vyžadovať iba od úspešného uchádzača),
 7. vlastný návrh koncepcie rozvoja materskej školy (rozsah 2 – 5 strán),
 8. profesijný životopis + motivačný list,
 9. písomný súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi treba zaslať poštou alebo osobne doručiť na adresu: Obec Tomášovce – obecný úrad, Školská 4/26, 985 56 Tomášovce.

Obálku označte heslom: „Výberové konanie – riaditeľ MŠ Tomášovce – NEOTVÁRAŤ“.

Uzávierka prijímania prihlášok: 30.06.2020 (utorok), 16.00 hod.

Kontaktná osoba: Ing. Dana Tisoňová, tlf. 0905270592, e_mail: obec@tomasovce.sk.

Uchádzačom, ktorí splnia stanovené podmienky bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

 

V Tomášovciach dňa 15.05.2020.

Ing. Ján Mičuda v.r., starosta obce

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte pdf.

Čestné vyhlásenie o bezúhonnosti vo formáte doc.


Prílohy

Vytvorené: 17. 5. 2020
Posledná aktualizácia: 17. 5. 2020 13:38
Autor: Správce Webu